Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V rámci přípravy na Popeleční středu jsme po nedělní mši společně spálili ratolesti z loňské Květné neděle. Získaný popel byl použit při udílení popelce na Popeleční středě.