Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Chcete se dozvědět více o poselství první knihy Bible?

Přijďte na další biblickou hodinu v pondělí 25. 2. 2013 v 19,00 hod. do pavilonu Vojtěška.

více informací