Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 10. února 2013 po mši svaté v 9.00 se agapé přesouvá z fary k zahradnímu pavilónu Vojtěška, kde spálíme ratolesti loňské Květné neděle. Popel z ratolestí užijeme na Popeleční středu. Věřící jsou v tento den označováni popelem. Požehnaný popel je symbolem pokory a kajícnosti. Naše odříkání má být požehnané, náš půst má být prožíván v Božím společenství. Společné prožívání pak dává sílu i k individuálnímu půstu.