Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 10. února 2013 po mši svaté v 9.00 se agapé přesouvá z fary k zahradnímu pavilónu Vojtěška, kde spálíme ratolesti loňské Květné neděle. Popel z ratolestí užijeme na Popeleční středu. Věřící jsou v tento den označováni popelem. Požehnaný popel je symbolem pokory a kajícnosti. Naše odříkání má být požehnané, náš půst má být prožíván v Božím společenství. Společné prožívání pak dává sílu i k individuálnímu půstu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha