Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 10. ledna a v pondělí 11. ledna 2013 při večerní mši svaté v 18.00 bude společně udělována svátost nemocných. Svátost mohou přijmout nejen nemocní a lidé pokročilého věku, ale i ti, kteří mají před sebou vážný lékařský zákrok. Svátost bude udělována po promluvě a přítomní nemocní budou vyzváni ke společnému přijetí.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha