Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V naší farnosti jsme již dvakrát slavili eucharistii na úmysl „Za dobrou volbu papeže”. Otec arcibiskup Doninik Duka nás vede k modlitbě na tento úmysl. Emeritní římský pontifik Benedikt XVI. vyzval kardinály ke svornosti a harmonii. To není zcela snadný úkol v kontextu razmanitosti církve a na pozadí problémů světa a církve ve světě. V pondělí 4. 3. 2013 v den zahájehí generálních kongregací kardinálů a ve čtvrtek 7. 3. 2013 v období před hlasováním o datu zahájení konkláve jsme tedy mešním formulářem „Za dobrou volbu papeže” prosili o dary Ducha svatého.