Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V den inaugurace 19. března 2013 na slavnost sv. Josefa má ve všech kostelích znít Te Deum, chvalozpěv „Bože, tebe chválíme“ za nového nástupce apoštola Petra. Za nového pastýře poděkujeme v naší bazilice při slavení eucharistie v 7.00 a 18.00. Součástí slavnostního dne bude i polední vyzvánění zvonů.