Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Květná neděle – 24. března

7.30 mše svatá s žehnáním ratolestí.

9.00 mše svatá s žehnáním ratolestí (přímý přenos Dvojky Českého rozhlasu).

18.00 mše svatá.

 

Zelený čtvrtek – 28. března

18.00 mše svatá na památku Posledni večeře Páně, po skončení obřadů je možnost soukromé adorace až do 24.00.

 

Velký pátek – 29. března

Od 7.00 možnost soukromé adorace.

15.00 pobožnost Křížové cesty.

18.00 Velkopáteční obřady (se zpívanými pašijemi), po skončení obřadů je možnost soukromé adorace až do 21.00.

 

Bílá sobota – 30. března

Od 7.00 možnost soukromé adorace až do 15.00, pak bude bazilika uzavřena.

20.30 Velikonoční vigilie (7 starozákonních čtení, v roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu rozšířená obnova křestních závazků).

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 31. března

7.30 mše svatá (na závěr žehnání pokrmů, naše velikonoční radost má být požehaná, pokrmy můžeme pokládat na boční oltář sv. Vojtěcha).

9.00 mše svatá (na závěr žehnání pokrmů, naše velikonoční radost má být požehaná, pokrmy můžeme pokládat na boční oltář sv. Vojtěcha).

18.00 mše svatá.

 

Pondělí velikonoční – 1. dubna

7.30 mše svatá.

9.00 mše svatá.

18.00 mše svatá.

 

Úterý až neděle velikonoční – 2. až 7. dubna

Pravidelný pořad bohoslužeb.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti