Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 9. 3. 2013 v 10.00 v katedrále bude zahájen rok oslav 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Všichme jsme zváni tímto způsobem poděkovat za dar víry a zároveň se postavit za víru v dnešní době uprostřed Evropy, uprostřed naší země, uprostřed Pražského hradu… Slavení eucharietie předsedá plzeňský biskup František Radkovský. Oba otcové kardinálové Dominik Duka a Miloslav Vlk jsou již v Římě. V tomto pohnutém čase je to další příležitost, jak společně prosit za budoucnost života církev nejen u nás, ale i ve světě.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha