Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na Svatopostní odpoledne, které se bude konat v neděli 17. března od 15 hodin v basilice sv. Markéty v břevnovském klášteře.

Prožijme společně pobožnost křížové cesty, pásmo postních meditací prokládané zpěvy sboru Notre Dame a prohlídku basiliky a kláštera.

Pořádá farnost u kostela Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském ve spolupráci s farností při basilice sv. Markéty na Břevnově.

svatopostnipostni_odpoledne (3)

pozvánka ke stažení ve formátu Word (151 kB)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha