Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na Svatopostní odpoledne, které se bude konat v neděli 17. března od 15 hodin v basilice sv. Markéty v břevnovském klášteře.

Prožijme společně pobožnost křížové cesty, pásmo postních meditací prokládané zpěvy sboru Notre Dame a prohlídku basiliky a kláštera.

Pořádá farnost u kostela Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském ve spolupráci s farností při basilice sv. Markéty na Břevnově.

svatopostnipostni_odpoledne (3)

pozvánka ke stažení ve formátu Word (151 kB)