Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes odpoledne se uskuteční na faře v 15.00 setkání seniorů. Hostem bude náš varhaník
Marek Čihař. Čeká nás povídání nejen o varhanách…

Úterý: Slavnost sv. Vojtěcha, zakladatele našeho kláštera. Mše svaté v 7.00 a 18.00.

Čtvrtek: svátek sv. Marka, evangelisty.

V sobotu 27. 4. v 15.00 se uskuteční zde v bazilice koncert našeho chrámového sboru za
finanční podpory MČ Praha 6, vstupné dobrovolné. Děkujeme paní starostce za podporu a
všichni jsme srdečně zváni.

Příští neděli 28. 4. bude mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. V tento den jsme také zváni na
Bílou Horu, kde můžeme zhlédnout velikonoční liturgickou hru O třech Mariích. Jedná se o
představení podle rukopisu benediktinek kláštera sv. Jiří na Hradčanech. Hra začíná v 15.00
před kaplí Božího Hrobu.

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do organizace minulého víkendu k 100. výročí narození
arciopata Anastáze Opaska.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha