Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes odpoledne se uskuteční na faře v 15.00 setkání seniorů. Hostem bude náš varhaník
Marek Čihař. Čeká nás povídání nejen o varhanách…

Úterý: Slavnost sv. Vojtěcha, zakladatele našeho kláštera. Mše svaté v 7.00 a 18.00.

Čtvrtek: svátek sv. Marka, evangelisty.

V sobotu 27. 4. v 15.00 se uskuteční zde v bazilice koncert našeho chrámového sboru za
finanční podpory MČ Praha 6, vstupné dobrovolné. Děkujeme paní starostce za podporu a
všichni jsme srdečně zváni.

Příští neděli 28. 4. bude mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. V tento den jsme také zváni na
Bílou Horu, kde můžeme zhlédnout velikonoční liturgickou hru O třech Mariích. Jedná se o
představení podle rukopisu benediktinek kláštera sv. Jiří na Hradčanech. Hra začíná v 15.00
před kaplí Božího Hrobu.

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do organizace minulého víkendu k 100. výročí narození
arciopata Anastáze Opaska.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti