Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Minulou neděli při akci „Na světě nejsme sami“ jsme vybrali 62 641Kč. Všem, kteří Misijní
neděli připravovali a sami přispěli, děkujeme. Výtěžek jde na podporu dětského domova St.
Francis Home na Srí Lance.

Dnes odpoledne v 15.00 na Bílé Hoře se můžeme zhlédnout velikonoční liturgickou hru O
třech Mariích. Jde o představení podle rukopisu benediktinek kláštera sv. Jiří na Hradčanech.
Hra začíná v 15.00 před kaplí Božího Hrobu.

Pondělí: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Úterý: památka sv. Zikmunda, mučedníka, patrona zvoníků (den zvoníků v naší arcidiecézi,
mše svatá v 18.00 v katedrále).

Středa: památka sv. Josefa, dělníka.

Čtvrtek: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Pátek: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. První pátek v měsíci, od 16.00 výstav Nejsv.
svátosti k soukromé adoraci, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Matce Boží, zpíváme litanie k Panně Marii vždy
v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté.

Prožíváme rok sv. Cyrila a Metoděje a Rok víry. Chceme poděkovat za dar víry. Proto v
sobotu 14. 9. 2013 vykonáme farní pouť na Velehrad. Jedná se o jednodenní pouť, protože
původní dvoudenní by byla finančně nákladná. Program a další podrobnosti jsou k dispozici
vzadu u tiskovin, kde najdete i přihlášku. Pokud naplníme autobus, cena bude činit 660Kč na
osobu. Informace jsou také dostupné na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.