Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně Vás zveme na další biblickou hodinu, která se bude konat v pondělí 15. dubna 2013 od 19,00 hodin na faře (vstup vedle brány do klášterní zahrady).

Tentokrát si budeme s Jiřím Šamonilem povídat o druhé knize Mojžíšově na téma Exodus – Zákon – židovské svátky.