Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 21. 4. 2013 proběhla v areálu našeho kláštera akce „Na světě nejsme sami” věnovaná misiím (Misijní neděle v naší farnosti). Mši svatou v 9.00 celebroval P. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity a duchovní správce v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně. Tématem jeho kázání byl rozdíl mezi charitativní činností církve a misiemi. Zatímco se charita zaměřuje na konkrétní pomoc potřebným, misie znamenají hlásání evangelia, šíření víry… Mimo další bohatý program celého dne jsme si mohli vyslechnout přednášku o působení arcidiecézní charity v Africe a Indii doplněnou promítáním fotogalerie z konkrétních míst. Počasí nám přálo, přišel větší počet lidí, což se také odrazilo i na výsledku celého dne. Tato neděle se opravdu pro nás stala radostnou nedělí ze společenství víry (přes hranice kontinentů) a zároveň povzbudivou nedělí Dobrého Pastýře, ať je takovýchto prožitků více.

Výtěžek celého dne 62 641Kč směřuje na pomoc dětského domova St. Francis Home v diecézi Kandy na Srí Lance. Všem, kteří akci zajišťovali a aktivně se zapojili patří velký dík. Stejně tak všem dárcům!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha