Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes po poledni jsme se v naší bazilice rozloučili s Alexanderem Lukešem. Byl redaktorem Literárních novin, dramaturgem, scénáristou… Rozloučení se zúčastnili např. Ludvík Vaculík a Jan Potměšil.