Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

SchenkerDominikáni nás jménem Dominikánské8 zvou na hodnotnou přednášku švýcarského dominikána Adriana Schenkera „JAKÝ BIBLICKÝ TEXT VLASTNĚ ČTEME?“. Koná se v úterý 23. 4. 2013 v 19:30 v barokním refektáři kláštera dominikánů (vstup z ulice Jilská 7a).

Text pěti knih Mojžíšových se dochoval ve více verzích, jejichž text se liší. Běžnému čtenáři Bible se mohou tyto odchylky zdát na jedné straně nepatrné a bezvýznamné, ale na druhé straně v něm vyvolávají pochybnosti o spolehlivosti dochovaného textu.

Všechny informace naleznete na odkazu – http://www.dominikanska8.cz/akce.php?id=144.
Prosíme, aby si účastníci rezervovali místa, aby se na každého dostala sluchátka pro překlad z němčiny. (rezervace na www.dominikanska8.cz nebo tel.: 721 676 018 nebo mailu dominikanska8@op.cz).
Těšíme se na Vás,
P. Benedikt Mohelník OP, provinciál
www.dominikanska8.cz

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti