Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

SchenkerDominikáni nás jménem Dominikánské8 zvou na hodnotnou přednášku švýcarského dominikána Adriana Schenkera „JAKÝ BIBLICKÝ TEXT VLASTNĚ ČTEME?”. Koná se v úterý 23. 4. 2013 v 19:30 v barokním refektáři kláštera dominikánů (vstup z ulice Jilská 7a).

Text pěti knih Mojžíšových se dochoval ve více verzích, jejichž text se liší. Běžnému čtenáři Bible se mohou tyto odchylky zdát na jedné straně nepatrné a bezvýznamné, ale na druhé straně v něm vyvolávají pochybnosti o spolehlivosti dochovaného textu.

Všechny informace naleznete na odkazu – http://www.dominikanska8.cz/akce.php?id=144.
Prosíme, aby si účastníci rezervovali místa, aby se na každého dostala sluchátka pro překlad z němčiny. (rezervace na www.dominikanska8.cz nebo tel.: 721 676 018 nebo mailu dominikanska8@op.cz).
Těšíme se na Vás,
P. Benedikt Mohelník OP, provinciál
www.dominikanska8.cz

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha