Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Matce Boží, zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté.

Pondělí: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. V tento den se naše katedrála připojuje ke Světovému dni varhan u příležitosti 850. výročí pařížské katedrály. Koncert začíná v katedrále v 18.00.

Středa: památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté v 7.00 a 18.00. Začíná Svatodušní novéna.

Neděle: mše svatá v 9.00 je zaměřena na děti.

Sobota 18. května 2013: zveme na farní pouť do Jílového u Prahy. Podrobnosti jsou zde.

Prožíváme rok sv. Cyrila a Metoděje a Rok víry. Chceme poděkovat za dar víry…  Proto v sobotu 14. 9. 2013 vykonáme farní pouť na Velehrad. Program a další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin, kde najdete i přihlášku nebo zde. Pokud naplníme autobus, cena bude činit 660Kč na osobu. Informace jsou také dostupné na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha