Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Matce Boží, zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté.

Pondělí: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. V tento den se naše katedrála připojuje ke Světovému dni varhan u příležitosti 850. výročí pařížské katedrály. Koncert začíná v katedrále v 18.00.

Středa: památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté v 7.00 a 18.00. Začíná Svatodušní novéna.

Neděle: mše svatá v 9.00 je zaměřena na děti.

Sobota 18. května 2013: zveme na farní pouť do Jílového u Prahy. Podrobnosti jsou zde.

Prožíváme rok sv. Cyrila a Metoděje a Rok víry. Chceme poděkovat za dar víry…  Proto v sobotu 14. 9. 2013 vykonáme farní pouť na Velehrad. Program a další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin, kde najdete i přihlášku nebo zde. Pokud naplníme autobus, cena bude činit 660Kč na osobu. Informace jsou také dostupné na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti