Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Matce Boží, zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté.

Prožíváme Svatodušní novénu, každý den při večerní mši svaté se modlíme Modlitbu koncilních otců a zpíváme hymnus k Duchu svatému. Modlitba koncilních otců nám má připomenout v Roce víry výročí zahájení II. vatikánského koncilu a jeho aktuálnost pro dnešní dobu (osobní život každého, život celé církve).

 

Pondělí: večer v 18.00 v katedrále liturgická oslava výročí posvěcení katedrály.

Úterý: svátek sv. Matěje, apoštola.

Středa: památka sv. Bonifáce, mučedníka, spolupatrona břevnovského (první zasvěcení kláštera bylo svatým Benediktu, Alexiovi a Bonifáci).

Čtvrtek: památka sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Neděle: Slavnost Seslání Ducha svatého.

 

Sobota 18. května 2013: se uskuteční farní pouť do Jílového u Prahy. Je vytyčeno 5 tras podle náročnosti. Nejdelší trasa měří asi 16km, kterou půjde i P. Václav. Trasa vede kolem jílovského hřbitova, kde je pohřben náš vzácný farník a hudební skladatel Jan Hanuš. Příští rok si připomeneme 10. výročí jeho úmrtí. Je to jedinečná příležitost se společně u jeho hrobu zastavit a krátce pomodlit (mezi 12.00−12.30). Hřbitov leží asi 150m od žluté značky, po které budeme přicházet do Jílového. Poutní mše svatá začíná v 13.00 v kostele sv. Vojtěcha na náměstí. Po mši svaté máme díky ochotě místního p. faráře P. Stanislava Hoška k dispozici farní zahradu s ohništěm. Je třeba si přinést veškeré náležitosti k opékání buřtů, každý dle svého gusta. Pruty na opékání budou na místě. V případě deště můžeme být ve farním sále (ráno je tedy třeba zvážit, jaké občerstvení si na agapé vezmeme). Na faře nám bude k dispozici také WC. Objekt musíme opustit nejpozději do 15.30, protože P. Stanislav má další povinnosti. Základní informace o trasách i o historii místa jsou k dispozici na  www.farnost-brevnov.cz nebo na plakátu v kostele.

 

Neděle 26. května 2013: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

 

Prožíváme rok sv. Cyrila a Metoděje a Rok víry. Chceme poděkovat za dar víry…  Proto v sobotu   14. 9. 2013 vykonáme farní pouť na Velehrad. Program a další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin, kde najdete i přihlášku. Pokud naplníme autobus, cena bude činit 660Kč na osobu. Informace jsou také dostupné na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha