Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Matce Boží, zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté.

Prožíváme Svatodušní novénu, každý den při večerní mši svaté se modlíme Modlitbu koncilních otců a zpíváme hymnus k Duchu svatému. Modlitba koncilních otců nám má připomenout v Roce víry výročí zahájení II. vatikánského koncilu a jeho aktuálnost pro dnešní dobu (osobní život každého, život celé církve).

 

Pondělí: večer v 18.00 v katedrále liturgická oslava výročí posvěcení katedrály.

Úterý: svátek sv. Matěje, apoštola.

Středa: památka sv. Bonifáce, mučedníka, spolupatrona břevnovského (první zasvěcení kláštera bylo svatým Benediktu, Alexiovi a Bonifáci).

Čtvrtek: památka sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Neděle: Slavnost Seslání Ducha svatého.

 

Sobota 18. května 2013: se uskuteční farní pouť do Jílového u Prahy. Je vytyčeno 5 tras podle náročnosti. Nejdelší trasa měří asi 16km, kterou půjde i P. Václav. Trasa vede kolem jílovského hřbitova, kde je pohřben náš vzácný farník a hudební skladatel Jan Hanuš. Příští rok si připomeneme 10. výročí jeho úmrtí. Je to jedinečná příležitost se společně u jeho hrobu zastavit a krátce pomodlit (mezi 12.00-12.30). Hřbitov leží asi 150m od žluté značky, po které budeme přicházet do Jílového. Poutní mše svatá začíná v 13.00 v kostele sv. Vojtěcha na náměstí. Po mši svaté máme díky ochotě místního p. faráře P. Stanislava Hoška k dispozici farní zahradu s ohništěm. Je třeba si přinést veškeré náležitosti k opékání buřtů, každý dle svého gusta. Pruty na opékání budou na místě. V případě deště můžeme být ve farním sále (ráno je tedy třeba zvážit, jaké občerstvení si na agapé vezmeme). Na faře nám bude k dispozici také WC. Objekt musíme opustit nejpozději do 15.30, protože P. Stanislav má další povinnosti. Základní informace o trasách i o historii místa jsou k dispozici na  www.farnost-brevnov.cz nebo na plakátu v kostele.

 

Neděle 26. května 2013: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

 

Prožíváme rok sv. Cyrila a Metoděje a Rok víry. Chceme poděkovat za dar víry…  Proto v sobotu   14. 9. 2013 vykonáme farní pouť na Velehrad. Program a další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin, kde najdete i přihlášku. Pokud naplníme autobus, cena bude činit 660Kč na osobu. Informace jsou také dostupné na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti