Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně Vás zveme na další biblickou hodinu, která se bude konat v pondělí 27. května 2013 od 19,00 hodin ve Vojtěšce (vstup vedle brány do klášterní zahrady).

Společně s Jiřím Šamonilem budeme pokračovat v povídání o druhé knize Mojžíšově na téma Exodus – Zákon – židovské svátky.