Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Noc kostelůSrdečně Vás zveme na další ročník Noci kostelů, který se letos uskuteční v pátek 24.5. Níže se můžete podívat, jaký program Vás čeká u nás, kompletní informace o této akci jsou dostupné na webu akce.

 

 

 

 

18:00 - 18:45 Mše svatá
19:00 - 19:10 Vyzvánění zvonů
19:00 - 20:30 Program pro děti v okolí kostela i uvnitř ve farní chodbě
19:10 - 19:15 Duchovní slovo
19:15 - 20:30 Zpívání se scholou – několik kratších vstupů
19:35 - 21:30 Povídání o bazilice – několik kratších vstupů
20:30 - 21:30 Břevnovské varhany (možnost prohlídky kůru a varhan s M.Čihařem)
21:50 - 22:00 Ztišení a modlitba – zakončení programu u sv. Markéty

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha