Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek jsme se připojili k Noci kostelů, děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do průběhu celé akce. Mezi 19.00 a 22.00 navštívilo naši baziliku 410 lidí, mezi nimi jako 137. návštěvník kard. Dominik Duka. Určitá vzpomínka z programu pro děti je instalována ve farní chodbě.   

Pondělí: památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa. Večer proběhne další biblická hodina od 19.00 ve Vojtěšce. Písmo svaté s sebou!

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté podle obvyklého pořádku. Po večerní mši svaté spočineme při tradičním farním agapé za Vojtěškou. Každý přinese tolik, kolik sní, nápoje budou zajištěny.

Pátek: svátek Navštívení Panny Marie.

Sobota: památka sv. Justina, mučedníka.

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu dvěma dětem naší farnosti. Všichni jsou srdečně zváni. Po mši svaté se farní kafe přesouvá do pavilónu Vojtěška, kde bude společné agapé. Rodiny dětí prosí o hmotnou pomoc při přípravě pohoštění (občerstvení, koláče atp.).

V následujícím (posledním) květnovém týdnu, zpíváme litanie k Panně Marii v úterý a pátek! V obvyklý čtvrtek litanie odpadají, protože je slavnost Těla a Krve Páně s následným programem. Litanie budeme zpívat v pátek o svátku Navštívení Panny Marie.

V neděli 9. 6. 2013 při mši svaté v 9.00 prožijeme 1. svaté přijímání dětí naší farnosti. Prosíme, abyste pomohli s přípravou pohoštění, které se uskuteční ve farní chodbě (občerstvení, koláče atp.).

Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.

K letošnímu výročí 100 let od narození arciopata Anastáze Opaska se připravuje instalace jeho sochy, jako připomínky jeho osobnosti a působení v jeho domovském klášteře. Návrh nové sochy včetně jejího umístění v areálu kláštera je možné shlédnout na instalačním panelu ve farní chodbě. Organizátoři této akce, která by měla být financovaná z veřejné sbírky, by rádi znali co nejširší názor na toto výtvarné ztvárnění. Proto vás žádají o stručné vyjádření vašeho názoru do anketní knihy, která je u panelu umístěna.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha