Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnešní slavností končí doba velikonoční.

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Matce Boží, zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté.

Pondělí: památka sv. Klementa Maria Hoffbauera, kněze.

Sobota: památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve.

Neděle: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

Ve středu se uskuteční v naší bazilice koncert – varhany a trubka. Zazní díla známých i méně známých barokních mistrů. Na varhany hraje Vladimír Roubal (regenschori strahovské baziliky), na trubku Jan Verner (sólotrumpetista Hudby Hradní stráže). Koncert začíná v 19.30.

V pátek se opět připojíme k Noci kostelů (18.00-22.00). Program naleznete zde.

Pondělí 27. 5. 2013 proběhne další biblická hodina od 19.00 ve Vojtěšce.

Ve čtvrtek 30. 5. 2013 (Slavnost Těla a Krve Páně) spočineme po mši svaté v tradičním farním agapé.

Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.

K letošnímu výročí 100 let od narození arciopata Anastáze Opaska se připravuje instalace jeho sochy, jako připomínky jeho osobnosti a působení v jeho domovském klášteře. Návrh nové sochy včetně jejího umístění v areálu kláštera je možné shlédnout na instalačním panelu ve farní chodbě. Organizátoři této akce, která by měla být financovaná z veřejné sbírky, by rádi znali co nejširší názor na toto výtvarné ztvárnění. Proto vás žádají o stručné vyjádření vašeho názoru do anketní knihy, která je u panelu umístěna.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti