Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Když nás někde něco zabolí, říkáme: změna počasí. Podobně reagují na prudký nástup léta varhany v našich kostelích, některé části jejich „těla” je moc bolí (i tak, že se nemohou hýbat…). V těchto týdnech je v naší bazilice vysoká vlhkost (naměřeno až 98%). Hlavním stavebním materiálem varhan je (organicky nestabilní) dřevo, které tvoří i velice jemnou mechaniku, jeho nabobtnání vlivem vlhka znemožňuje plnou funkci varhanního stroje. Varhaníci mají při hře plno práce, aby vůbec varhany byly schopné doprovodit mši svatou natož, aby liturgie nebyla rušena tzv. visícími tóny. Proto se v týdnu při bohoslužbách nehrálo a náš varhaník Marek Čihař má plno starostí (nejen) s našimi varhanami, aby byly schopné alespoň částečně sloužit v neděli nebo při svatbách a dlouho dopředu domluvených akcí.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha