Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Pátek: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Sobota: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Vzadu jsou k dispozici přihlášky na přípravu dětí k 1. sv. přijímání a na výuku náboženství. Přihlášky na výuku náboženství jsou pouze pro děti, které se hlásí poprvé k výuce náboženství. Ti, kteří už loni chodili, se hlásit nemusí.

Čtvrtek 4. 7. 2013 břevnovská pouť ke hrobu sv. Prokopa v kostele Všech svatých. Jako loni i letos jsme byli pozváni ke společné oslavě sv. Prokopa u jeho hrobu v kostele Všech svatých na Hradčanech. Začneme večerními chválami (nešporami) v 16.00, pak následuje mše svatá v 17.00.

Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha