Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Pátek: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Sobota: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Vzadu jsou k dispozici přihlášky na přípravu dětí k 1. sv. přijímání a na výuku náboženství. Přihlášky na výuku náboženství jsou pouze pro děti, které se hlásí poprvé k výuce náboženství. Ti, kteří už loni chodili, se hlásit nemusí.

Čtvrtek 4. 7. 2013 břevnovská pouť ke hrobu sv. Prokopa v kostele Všech svatých. Jako loni i letos jsme byli pozváni ke společné oslavě sv. Prokopa u jeho hrobu v kostele Všech svatých na Hradčanech. Začneme večerními chválami (nešporami) v 16.00, pak následuje mše svatá v 17.00.

Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti