Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od zítřka přecházíme na letní pořad bohoslužeb, abychom i my kněží mohli čerpat dovolenou a od září opět být k dispozici. Jedná se o běžnou praxi klášterů ve velkoměstech během prázdnin. Po, St, Pá budou pouze večerní mše sv. v 18.00, Út a Čt pouze ranní mše sv. v 7.00. Ostatní dny zůstávají beze změny, stejně tak bohoslužby na Bílé Hoře.

Středa: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Čtvrtek: svátek sv. Prokopa, opata. V tento den bude u sv. Markéty mše sv. pouze ráno v 7.00. Večer vykonáme pouť ke hrobu sv. Prokopa v kostele Všech svatých na Hradčanech. Program pouti je následující: 16.00 modlitba večerních chval (nešpory), 17.00 mše svatá. Večerní mše svatá u sv. Markéty nebude.

Pátek: slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy. Od 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci, v 17.45 požehnání a mše sv. Podle letního pořadu bohoslužeb bude u sv. Markéty pouze večerní mše svatá. Doporučujeme dopolední přenos hlavní oslavy letošního Cyrilometodějského výročí z Velehradu. I v naší farnosti se chystáme na Velehrad. Do 15. 7. je třeba odevzdat přihlášky na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha