Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Středa: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Norberta, biskupa.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté podle obvyklého pořádku.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

V úterý 4. 6. 2013 v 19.30 se uskuteční na Bílé Hoře přednáška Libora Gottfrieda: Kaple Svatého Kříže na Karlštejně.

Příští neděli 9. 6. 2013 je mše svatá v 9.00 zaměřena na děti a při ní také prožijeme 1. svaté přijímání dětí naší farnosti. Prosíme, abyste pomohli s přípravou pohoštění, které se uskuteční ve farní chodbě (občerstvení, koláče atp.).

Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti