Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Středa: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Norberta, biskupa.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté podle obvyklého pořádku.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

V úterý 4. 6. 2013 v 19.30 se uskuteční na Bílé Hoře přednáška Libora Gottfrieda: Kaple Svatého Kříže na Karlštejně.

Příští neděli 9. 6. 2013 je mše svatá v 9.00 zaměřena na děti a při ní také prožijeme 1. svaté přijímání dětí naší farnosti. Prosíme, abyste pomohli s přípravou pohoštění, které se uskuteční ve farní chodbě (občerstvení, koláče atp.).

Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha