Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Když se chystá oslava narozenin, těšíme se, připravujeme se. Doba postní je přípravou na narozeniny každého z nás. Doopravdy! Velikonocemi se každý z nás znovu narodil, ne fyzicky, ale duchovně. Příchod nového života je vždy nějak spjat s utrpením, ale když člověk spatří světlo světa, bolest je pryč. To všechno za nás prožil Ježíš Kristus. Taková nabídka se neodmítá, co říkáte…?!

Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás (Římanům 8, 18)