Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 9. června 2013 jsme prožili se sedmi dětmi naší farnosti první přijetí eucharistie. I v příštím školním roce chceme děti vést k Bohu a k aktivnímu životu ve společenství církve.

V bazilice vzadu u tiskovin jsou k dispozici přihlášky na přípravu dětí k 1. sv. přijímání a na výuku náboženství. Přihlášky na výuku náboženství jsou pouze pro děti, které se hlásí poprvé k výuce náboženství. Ti, kteří už loni chodili se hlásit nemusí. Prosíme, odevzdávejte přihlášky v sakristii do 8. září.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha