Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá budou pouze večerní mše sv. v 18.00, Út a Čt pouze ranní mše sv. v 7.00. Ostatní dny zůstávají beze změny, stejně tak bohoslužby na Bílé Hoře.

Pondělí: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Středa: památka sv. Alexia, vyznavače.

Termín přihlášek na pouť na Velehrad se prodlužuje o 14 dní do 28. 7. Zatím je přihlášeno 25 lidí, bylo by dobré alespoň 10 lidí ještě oslovit, proto dejte vědět o této pouti těm, kteří by mohli mít zájem. Přihlášky a program jsou ještě k dispozici vzadu u tiskovin. Využijme této příležitosti v roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje… Všichni přihlášení budou osobně informováni o prodloužení termínu přihlášek, stejně tak o tom, že doplatek bude možné složit po 28. 7.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha