Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Marie Magdalény.

Úterý: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Čtvrtek: svátek sv. Jakuba, apoštola.

Pátek: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Termín přihlášek na pouť na Velehrad se prodlužuje, ještě týden je možné se hlásit. Dejme vědět o této pouti všem, kteří by mohli mít zájem. Přihlášky a program jsou ještě k dispozici vzadu u tiskovin. Využijme této příležitosti v roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje… Všichni přihlášení budou osobně informováni dalším dění a postupu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha