Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Marty.

Středa: památka sv. Ignáce, kněze.

Čtvrtek: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Pátek: první v měsíci, výstav Nejsvětější svátosti od 16.00, v 17.45 je požehnání a mše svatá.

Do dnešního dne je možné odevzdávat přihlášky na farní pouť na Velehrad, v nejbližších dnech budou přihlášení vyzvání k zaplacení zbývající části ceny pouti a bude jim oznámena výše doplatku, protože studenti a důchodci mají slevu na vstupném.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha