Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

I letos jsme pozváni kněžími (kapitulou) při kostele Všech svatých na Hradčanech k putování ke hrobu našeho břevnovského patrona svatého Prokopa. Letošní program je následující: 16.00 modlitba večerních chval (nešpory), 17.00 mše svatá. Protože byl letos ze strany hostitelů začátek posunut už na 16.00, odpadá úvodní modlitba v naší bazilice u obrazu sv. Prokopa a následné společné putování. V tento den nebude večerní mše svatá u sv. Markéty (podle letního pořadu bohoslužeb). Těšíme se na Vás na Hradčanech.

P. Václav a spolubratři benediktini

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti