Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci,

9. a 10. července navštívím naše mladé na táborech (úterý Arachné, středa Jeleni), kdo byste jim chtěli něco poslat můžete to nosit do úterního dopoledne do sakristie nebo na fortnu.

Zdraví P. Václav