Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek Proměnění Páně.

Čtvrtek: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů.

Pátek: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Sobota: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

 

V těchto dnech je poslední možnost odevzdat přihlášky na farní pouť na Velehrad. Přihlášky, prosíme, odevzdávejte v sakristii.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha