Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka.

Čtvrtek: slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Příští neděli zveme na Bílou Horu. Program poutního dne je následující: 11.00 mše svatá (celebruje okrskový vikář P. Josef Ptáček); 15.00 Klavírní koncert ve farní místnosti (účinkuje sr. Perpetua OSB z Mnichova, na programu jsou díla Franze Schuberta a Benedetta Marcella); 17.00 mše svatá (celebruje P. Miloš Szabo); následuje tradiční agapé.

Všichni přihlášení na velehradskou pouť už byli kontaktováni a mohou tedy nosit doplatky ceny pouti od 11. 8. 2013 po mši svaté v 9.00 opět do sakristie.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha