Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Moniky.

Středa: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek: památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Do konce měsíce srpna, prosíme, noste do sakristie doplatky na velehradskou pouť. Děkujeme.

Pondělí 9. 9. v 19.00 ve Vojtěšce se koná biblická hodina. Písmo sv. s sebou.

Do neděle 8. 9. vybíráme přihlášky na výuku náboženství a na přípravu k 1. sv. přijímání. Přihlášky odevzdávají pouze děti, které ještě nikdy k nám na výuku nechodily. Děkujeme.