Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže.

Středa: večerní mše sv. nebude

Pátek: 1. v měsíci, v 16.00 výstav Nejsv. svátosti, v 18.45 požehnání a mše svatá.

Do neděle 8. 9. vybíráme přihlášky na výuku náboženství a na přípravu k 1. sv. přijímání. Přihlášky odevzdávají pouze děti, které ještě nikdy k nám na výuku nechodily. Děkujeme. Příští neděli se také koná koncert na Bílé Hoře od 16.00. Vystoupí Duo Semplice (Lukáš Dobrodinský a Vít Homér) program je k dispozici ve vývěsce. Výtěžek je opět věnován na obnovu potního areálu.

Pondělí 9. 9. v 19.00 ve Vojtěšce se koná biblická hodina. Písmo sv. s sebou.

Výuku náboženství letos začínáme ve středu 11. 9. společnou modlitbou dětí a rodičů v 16.00 v bazilice.

Ve středu 21. 8. 2013 zemřela naše farnice p. Naděžda Čapková ve věku nedožitých 93 let. Ve čtvrtek jsme se s ní rozloučili v Odolené Vodě, kde byla uložena do rodinné hrobky. Vzpomeňme na ni v modlitbě s díky za její službu v naší farnosti…

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha