Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 11. září 2013 zahájíme výuku náboženství společnou modlitbou v bazilice v 16.00. Shromáždíme se před bazilikou. Zveme všechny, kteří už chodili v předcházejících letech a všechny nově přihlášené i jejich rodiče, pokud mohou.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha