Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 11. září 2013 zahájíme výuku náboženství společnou modlitbou v bazilice v 16.00. Shromáždíme se před bazilikou. Zveme všechny, kteří už chodili v předcházejících letech a všechny nově přihlášené i jejich rodiče, pokud mohou.