Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ještě dnes vybíráme přihlášky na výuku náboženství a na přípravu k 1. sv. přijímání. Přihlášky odevzdávají pouze děti, které ještě nikdy k nám na výuku nechodily. Odpoledne jste zváni na koncert na Bílé Hoře od 16.00. Vystoupí Duo Semplice (Lukáš Dobrodinský a Vít Homér) program je k dispozici ve vývěsce. Výtěžek je opět věnován na obnovu poutního areálu.

Zítra se koná první biblická hodina po prázdninách v 19.00 ve Vojtěšce. Písmo sv. s sebou.

Ve středu zahajujeme výuku náboženství v naší farnosti společnou modlitbou dětí a rodičů. V 16.00 se sejdeme před bazilikou.

V pátek je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

V sobotu svátek Povýšení Svatého Kříže. V tento den bude ranní mše svatá až v 8.30 na zahájení symposia Opus bonum. Mši sv. celebruje Mons. Václav Malý. Mše svatá v 7.00 tedy nebude.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha