Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Ludmily, mučednice.

Pátek: památka sv. Ondřeje, kněze, Pavla a druhů, korejských mučedníků.

Sobota: svátek sv. Matouše, evangelisty.

Od soboty 21. 9. 2013 do pastorační činnosti naši farnosti přibývá Domov Elišky Purkyňové, nově postavený domov pro seniory u Patočkovy ulice (ul. Cvičebná 6) vedle Školy Jana Hanuše. Jedná se především o slavení svátostí. Definitivní podoba naší služby se vytříbí v průběhu následujících měsíců.

Neděle 29. 9. mše sv. v 9.00 zaměřená na děti.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti