Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Čtvrtek: památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků.

Pátek: památka sv. Vincence z Paula, kněze. Večerní mše svatá bude z vigilie slavnosti sv. Václava. Na začátku se pomodlíme za národ, tak, jak k tomu vyzývá arcibiskup Dominik.

Sobota: slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Večerní mše svatá bude už s nedělními biblickými texty. Kdo máte možnost, přijměte pozvání otce arcibiskupa do Staré Boleslavi, kde bude letos hostem mnichovský arcibiskup Reinhard Marx. Více podrobností na plakátu.

Neděle: mše sv. v 9.00 se zaměřením na děti.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti