Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Čtvrtek: památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků.

Pátek: památka sv. Vincence z Paula, kněze. Večerní mše svatá bude z vigilie slavnosti sv. Václava. Na začátku se pomodlíme za národ, tak, jak k tomu vyzývá arcibiskup Dominik.

Sobota: slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Večerní mše svatá bude už s nedělními biblickými texty. Kdo máte možnost, přijměte pozvání otce arcibiskupa do Staré Boleslavi, kde bude letos hostem mnichovský arcibiskup Reinhard Marx. Více podrobností na plakátu.

Neděle: mše sv. v 9.00 se zaměřením na děti.