Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

U příležitosti vydání knihy Strach buší na dveře přejímáme se svolením Českého Rozhlasu část článku Adama Drdy:

Alois Kánský. Příběh kněze – a spolupracovníka Státní bezpečnosti.

Spolupracovníků Státní bezpečnosti byly v Československu tisíce. A jejich jména, uvedená v registru, tvoří ve vnímání řady lidí jakýsi nedílný celek „práskačů“, ačkoli je jasné, že co člověk, to jiný příběh, jiné činy, jiný osud. V příštích Příbězích 20. století budou vypovídat ti, kdo na spolupráci s StB přistoupili a jsou ochotní o tom mluvit. Především katolický kněz Alois Kánský.

Proto je důležité, když se aspoň někdejší registrovaní spolupracovníci odhodlají o své minulosti mluvit. Našlo se takových jen pár, ale jejich výpovědi přispívají k poznání, jakou měl předlistopadový režim povahu a co s lidmi dělal.

A o to právě jde: nikoli o senzační odhalení, o možnost cítit se morálně povýšen, o touhu po přísunu drbů a šťourání se v cizích životech.

Pater Alois Kánský se narodil 20. října 1954. Jeho matka byla řádová sestra, která v roce 1950 z řádu vystoupila, jeho otec byl vysoký komunistický funkcionář, který záhy od rodiny odešel.

Alois Kánský i přes otcův odpor vystudoval teologii a v roce 1978 ho kardinál Tomášek vysvětil na kněze. Působil ve farnostech v Plzni, v Praze u sv. Markéty na Břevnově, u sv. Gotharda v Bubenči, v Roztokách, Uněticích, Libčicích, na Levém Hradci, v Suchdole a naposledy u sv. Antonína v Praze-Holešovicích.

V roce 1986 sloužil Alois Kánský zádušní mši při pohřbu Jaroslava Seiferta, jíž se zúčastnilo množství představitelů českého kulturního života a také mnoho osobností známých svým odporem ke komunistickému režimu.

V roce 1991 oblíbený kněz veřejně přiznal, že podepsal spolupráci s StB a omluvil se všem, jež mohl tímto počínáním poškodit. Zemřel 31. října 2008 v Praze, rozhovor jsme s ním natáčeli o dva roky dříve.

Výtah ze článku Adama Drdy na stránkách Českého rozhlasu. Celý článek o pořadu na Českém rozhlase

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha