Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

U příležitosti vydání knihy Strach buší na dveře přejímáme se svolením Českého Rozhlasu část článku Adama Drdy:

Alois Kánský. Příběh kněze – a spolupracovníka Státní bezpečnosti.

Spolupracovníků Státní bezpečnosti byly v Československu tisíce. A jejich jména, uvedená v registru, tvoří ve vnímání řady lidí jakýsi nedílný celek „práskačů“, ačkoli je jasné, že co člověk, to jiný příběh, jiné činy, jiný osud. V příštích Příbězích 20. století budou vypovídat ti, kdo na spolupráci s StB přistoupili a jsou ochotní o tom mluvit. Především katolický kněz Alois Kánský.

Proto je důležité, když se aspoň někdejší registrovaní spolupracovníci odhodlají o své minulosti mluvit. Našlo se takových jen pár, ale jejich výpovědi přispívají k poznání, jakou měl předlistopadový režim povahu a co s lidmi dělal.

A o to právě jde: nikoli o senzační odhalení, o možnost cítit se morálně povýšen, o touhu po přísunu drbů a šťourání se v cizích životech.

Pater Alois Kánský se narodil 20. října 1954. Jeho matka byla řádová sestra, která v roce 1950 z řádu vystoupila, jeho otec byl vysoký komunistický funkcionář, který záhy od rodiny odešel.

Alois Kánský i přes otcův odpor vystudoval teologii a v roce 1978 ho kardinál Tomášek vysvětil na kněze. Působil ve farnostech v Plzni, v Praze u sv. Markéty na Břevnově, u sv. Gotharda v Bubenči, v Roztokách, Uněticích, Libčicích, na Levém Hradci, v Suchdole a naposledy u sv. Antonína v Praze-Holešovicích.

V roce 1986 sloužil Alois Kánský zádušní mši při pohřbu Jaroslava Seiferta, jíž se zúčastnilo množství představitelů českého kulturního života a také mnoho osobností známých svým odporem ke komunistickému režimu.

V roce 1991 oblíbený kněz veřejně přiznal, že podepsal spolupráci s StB a omluvil se všem, jež mohl tímto počínáním poškodit. Zemřel 31. října 2008 v Praze, rozhovor jsme s ním natáčeli o dva roky dříve.

Výtah ze článku Adama Drdy na stránkách Českého rozhlasu. Celý článek o pořadu na Českém rozhlase

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti