Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na výzvu papeže Františka se připojujeme v sobotu 7. září 2013 eucharistickou adorací s tématem světla k modlitbě za mír v Sýrii. Adorace se uskuteční v bazilice, začne v 19.00 po skončení mše svaté a bude trvat přibližně do 20.30.

Každý může přinést rozsvícenou svíci a položit ji před oltář, jako symbol solidarity. O Velikonocích a o Vánocích jsme si odnášeli světlo Krista vzkříšeného a narozeného do našich domovů. Je čas se o toto světlo podělit a „přinést“ těm, kteří je dnes zvláště potřebují…

Adorace bude tři nosné prvky: kajícnost – vědomí vlastních hříchů a jejich lítost; prostor ticha pro soukromé rozjímání – možnost reflexe vlastního života ve vztahu k trpícím; prosby za mír v Sýrii i v jiných částech světa.

Adoraci budou doprovázet zpěvy z Taizé.

Po závěrečném eucharistickém požehnání následuje večerní modlitba Denní modlitby církve – Kompletář.