Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka Panny Marie Růžencové.

V úterý se koná na Bílé Hoře od 19.30 přednáška Daniela Korteho o Erasmovi Rotterdamském, podrobnosti jsou vyvěšeny vzadu.

Středa: slavnost Výročí posvěcení kostela, mše svaté v 7.00 a 18.00.

Čtvrtek: památka sv. Vintíře, poustevníka.

Sobota: památka sv. Radima, biskupa.

V sobotu a neděli v rámci 20. břevnovského posvícení opět otevíráme klášter veřejnosti. Na takovou akci je třeba zajistit pořádkovou službu (dozor) v otevřených prostorách kláštera, proto prosíme dobrovolníky, aby se zapisovali v sakristii do připraveného rozpisu. Svojí iniciativou tak pomůžete klášteru, protože výtěžek z celé akce půjde na provoz kláštera. Děkujeme.

V sobotu 19. 10. jsou zvány zvláště rodiny s dětmi na farní drakiádu, která začne na Vypichu od 14.00, ze směru z centra na prostranství po levé straně.

V neděli 20. 10. při mši sv. v 9.00 bude katecheze pro děti. Odpoledne v 15.00 se uskuteční ve Vojtěšce další setkání seniorů, budeme vzpomínat na P. Jana a je připraveno promítání z jeho života. Zváni jsou všichni, kteří se cítí být seniory. Občerstvení bude zajištěno.

V pondělí 21. 10. se uskuteční od 19.00 další biblická hodina. Tentokráte se sejdeme na faře. Tématem bude kniha Soudců.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti