Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka Panny Marie Růžencové.

V úterý se koná na Bílé Hoře od 19.30 přednáška Daniela Korteho o Erasmovi Rotterdamském, podrobnosti jsou vyvěšeny vzadu.

Středa: slavnost Výročí posvěcení kostela, mše svaté v 7.00 a 18.00.

Čtvrtek: památka sv. Vintíře, poustevníka.

Sobota: památka sv. Radima, biskupa.

V sobotu a neděli v rámci 20. břevnovského posvícení opět otevíráme klášter veřejnosti. Na takovou akci je třeba zajistit pořádkovou službu (dozor) v otevřených prostorách kláštera, proto prosíme dobrovolníky, aby se zapisovali v sakristii do připraveného rozpisu. Svojí iniciativou tak pomůžete klášteru, protože výtěžek z celé akce půjde na provoz kláštera. Děkujeme.

V sobotu 19. 10. jsou zvány zvláště rodiny s dětmi na farní drakiádu, která začne na Vypichu od 14.00, ze směru z centra na prostranství po levé straně.

V neděli 20. 10. při mši sv. v 9.00 bude katecheze pro děti. Odpoledne v 15.00 se uskuteční ve Vojtěšce další setkání seniorů, budeme vzpomínat na P. Jana a je připraveno promítání z jeho života. Zváni jsou všichni, kteří se cítí být seniory. Občerstvení bude zajištěno.

V pondělí 21. 10. se uskuteční od 19.00 další biblická hodina. Tentokráte se sejdeme na faře. Tématem bude kniha Soudců.