Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 13. 10. 2013 oslavíme při mši svaté v 9.00 Výročí posvěcení našeho kostela, které připadá na 9. října. Letos děkujeme také za 30 let kněžství převora P. Prokopa.

Odpoledne v 16.00 se koná na Bílé Hoře koncert žáků řepského Kulturního centra Průhon.

Úterý: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Středa: památka sv. Hedviky, řeholnice.

Čtvrtek: památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka.

Pátek: svátek sv. Lukáše, evangelisty, patrona lékařů. V tento den se koná v katedrále pouť lékařů, na tuto mši sv. od 18.00 jsou ale zváni i všichni, kteří pracují ve zdravotnictví.

Sobota: farní pouštění draků, jsou zvány zvláště rodiny s dětmi, drakiáda začne na Vypichu od 14.00, ze směru z centra na prostranství po levé straně.

Neděle: při mši sv. v 9.00 bude katecheze pro děti. Odpoledne v 15.00 se uskuteční ve Vojtěšce setkání seniorů, budeme vzpomínat na P. Jana, je připraveno promítání z jeho života. Zváni jsou všichni, kteří se cítí být seniory. Občerstvení bude zajištěno.

V pondělí: 21. 10. 2013 jste zváni od 19.00 na další biblickou hodinu. Tentokráte se sejdeme na faře. Tématem bude kniha Soudců.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha