Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací otevření klášterní klauzury veřejnosti v průběhu Břevnovského posvícení minulý víkend. Všem dobrovolníkům Bůh žehnej!

Tato neděle je dnem modliteb za misie (misie jsou šířením evangelia, víry, radostné zvěsti, nikoli charitativní činnost). Misijní neděle v naší farnosti se už tradičně koná na jaře kvůli vhodnějšímu počasí, protože jde o akci v celém areálu kláštera (příští Misijní neděle bude 27. dubna 2014).

Odpoledne v 15.00 se uskuteční ve Vojtěšce setkání seniorů, budeme vzpomínat na P. Jana Josefa Kohla OSB, je připraveno promítání z jeho života. Zváni jsou všichni, kteří se cítí být seniory. Občerstvení bude zajištěno.

V pondělí: 21. 10. 2013 jste zváni od 19.00 na další biblickou hodinu. Tentokráte se sejdeme na faře. Tématem bude kniha Soudců.

O víkendu 1. až 3. listopadu 2013 proběhne podzimní farní burza dětského oblečení a hraček podle obvyklého programu, plakát je vzadu k dispozici.

Vzadu je také vyvěšen pořad bohoslužeb a jiných akcí na letošní Vzpomínku na Všechny věrné zemřelé (2. listopadu 2013). Mše svaté budou zde u sv. Markéty v 7.00 a 9.00. Odpolední pobožnost na hřbitově začne už v 14.30 u hlavního kříže. Pak jsme zváni na Dušičkový koncert našeho chrámového sboru, který začíná v bazilice v 15.30. Večerní mše svatá je už s nedělní platností.

V neděli 3. listopadu 2013 bude mše svatá v 9.00 se zaměřením na děti.

Otec arcibiskup Dominik nám posílá na tuto neděli svůj pastýřský list k volbám. List je vyvěšen vzadu, na našich www stránkách, nebo je k dispozici vzadu (na stolech). K tématu voleb si můžete přečíst vyjádření jednotlivých biskupů v Katolickém týdeníku (č. 42).

Připojili jsme se k modlitbě za národ, která probíhá každý den od 16. do 25. října 2013 v kapli sv. Václava v katedrále. V naší bazilice se modlíme před koncem každé farní mše svaté.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha