Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací otevření klášterní klauzury veřejnosti v průběhu Břevnovského posvícení minulý víkend. Všem dobrovolníkům Bůh žehnej!

Tato neděle je dnem modliteb za misie (misie jsou šířením evangelia, víry, radostné zvěsti, nikoli charitativní činnost). Misijní neděle v naší farnosti se už tradičně koná na jaře kvůli vhodnějšímu počasí, protože jde o akci v celém areálu kláštera (příští Misijní neděle bude 27. dubna 2014).

Odpoledne v 15.00 se uskuteční ve Vojtěšce setkání seniorů, budeme vzpomínat na P. Jana Josefa Kohla OSB, je připraveno promítání z jeho života. Zváni jsou všichni, kteří se cítí být seniory. Občerstvení bude zajištěno.

V pondělí: 21. 10. 2013 jste zváni od 19.00 na další biblickou hodinu. Tentokráte se sejdeme na faře. Tématem bude kniha Soudců.

O víkendu 1. až 3. listopadu 2013 proběhne podzimní farní burza dětského oblečení a hraček podle obvyklého programu, plakát je vzadu k dispozici.

Vzadu je také vyvěšen pořad bohoslužeb a jiných akcí na letošní Vzpomínku na Všechny věrné zemřelé (2. listopadu 2013). Mše svaté budou zde u sv. Markéty v 7.00 a 9.00. Odpolední pobožnost na hřbitově začne už v 14.30 u hlavního kříže. Pak jsme zváni na Dušičkový koncert našeho chrámového sboru, který začíná v bazilice v 15.30. Večerní mše svatá je už s nedělní platností.

V neděli 3. listopadu 2013 bude mše svatá v 9.00 se zaměřením na děti.

Otec arcibiskup Dominik nám posílá na tuto neděli svůj pastýřský list k volbám. List je vyvěšen vzadu, na našich www stránkách, nebo je k dispozici vzadu (na stolech). K tématu voleb si můžete přečíst vyjádření jednotlivých biskupů v Katolickém týdeníku (č. 42).

Připojili jsme se k modlitbě za národ, která probíhá každý den od 16. do 25. října 2013 v kapli sv. Václava v katedrále. V naší bazilice se modlíme před koncem každé farní mše svaté.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti