Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý 5. listopadu 2013 budeme hostit biskupy české církevní provincie a bavorské církevní provincie. Otec arcibiskup Dominik si přál, aby se setkání uskutečnilo u nás, na Svatovojtěšské půdě. Mši sv. v 18.00 celebruje kard. Dominik Duka, arcibiskup pražský, kázat bude kard. Reinhard Marx, arcibiskup mnichovský. Je to vyznamenání pro Břevnov, přijměme tedy pozvání na tuto slavnost.