Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý 5. listopadu 2013 budeme hostit biskupy české církevní provincie a bavorské církevní provincie. Otec arcibiskup Dominik si přál, aby se setkání uskutečnilo u nás, na Svatovojtěšské půdě. Mši sv. v 18.00 celebruje kard. Dominik Duka, arcibiskup pražský, kázat bude kard. Reinhard Marx, arcibiskup mnichovský. Je to vyznamenání pro Břevnov, přijměme tedy pozvání na tuto slavnost.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha