Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V nedávné době se četlo při nedělní mši podobenství  o nepoctivém správci, které najdeme u Lukáše 16,1-13. Je to velmi zajímavé podobenství, které na nás působí velice rozporuplně. Jak je možné, že Ježíš chválí nepoctivého správce? Co nám toto podobenství má říci? Máme dary, které jsme od Boha dostali ochraňovat nebo raději s nimi hýřit a rozhazovat je? Jaká má být role křesťanů podle tohoto podobenství?

Poslechněte si, co o podobenství říká docent Jiří Mrázek, vedoucí katedry Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pořadem provází Petr Vaďura.

Pořad Českého rozhlasu byl odvysílán v rubrice Ranní slovo.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti