Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V nedávné době se četlo při nedělní mši podobenství  o nepoctivém správci, které najdeme u Lukáše 16,1−13. Je to velmi zajímavé podobenství, které na nás působí velice rozporuplně. Jak je možné, že Ježíš chválí nepoctivého správce? Co nám toto podobenství má říci? Máme dary, které jsme od Boha dostali ochraňovat nebo raději s nimi hýřit a rozhazovat je? Jaká má být role křesťanů podle tohoto podobenství?

Poslechněte si, co o podobenství říká docent Jiří Mrázek, vedoucí katedry Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pořadem provází Petr Vaďura.

Pořad Českého rozhlasu byl odvysílán v rubrice Ranní slovo.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha