Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Katedrála 18. 10. 2013, 18.00.

Na svátek patrona lékařů sv. Lukáše jsou zváni lékaři i ti, kteří pracují ve zdravotnictví do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Je to zvláštní příležitost zamyslet se nad svým povoláním ve vztahu ke křesťanství. Není bez zajímavosti, že v naší katedrále je uchovávána lebka tohoto svatého apoštola a evangelisty.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha