Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Katedrála 18. 10. 2013, 18.00.

Na svátek patrona lékařů sv. Lukáše jsou zváni lékaři i ti, kteří pracují ve zdravotnictví do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Je to zvláštní příležitost zamyslet se nad svým povoláním ve vztahu ke křesťanství. Není bez zajímavosti, že v naší katedrále je uchovávána lebka tohoto svatého apoštola a evangelisty.