Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes z Tereziánského sálu vysílá ČT 1. adventní koncert. Přenos začíná v 17.25 a můžeme jej sledovat na ČT1.

Pondělí: v 19.00 se uskuteční biblická hodina na faře. Téma: kniha Rút a 1. Samuelova.

Úterý: památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Středa: v 16.00 v bazilice jsou zváni rodiče s dětmi na setkání se sv. Mikulášem. Rodiče připraví pro každé dítě, které přivedou balíček v hodnotě 50Kč a balíčky kladou do košů vzadu u zpovědní místnosti. Plakát s podrobnostmi pro rodiče je k dispozici vzadu na magnetické tabuli.

Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 příležitost k soukromé adoraci Nejsvětější svátosti, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Sobota 7. prosince 2013: v 8.00 velký úklid kostela před svátky, prosíme především mladé… Horký čaj a občerstvení bude zajištěno.

Neděle: začíná předprodej vstupenek na koncert souboru Hradišťan, který se uskuteční 18. prosince 2013. Předprodej bude jako obvykle na fortně kláštera od 8.15.

Ve 14.30 se koná na faře setkání seniorů, tentokrát adventní zastavení se sr. Konsolátou Frýdeckou, představenou Domova sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích.

V neděli 15. prosince 2013 mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.