Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O prvním listopadovém víkendu proběhla Farní burza dětského oblečení a hraček. Vybralo se 6 835Kč. Z výtěžku jsme podpořili školu Loyola v Panuru (místo v indickém státě Karnátoka), kterou roku 2004 založili jezuité a navštěvuje ji 1190 dětí. Zbylé teplé oblečení využije komunita St. Egidio pro lidi bez domova. Děkujeme všem, kteří přispěli, zvláště těm, kteří akci organizovali a zajišťovali. Další podrobnosti najdete vzadu na charitní nástěnce.

Neděle: ve 20.00 na Bílé Hoře varhanní koncert, hraje Aleš Nosek, plakát s programem je vyvěšen vzadu.

Pondělí: svátek sv. Martina, biskupa.

Úterý: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. V tento den budeme hostit členy Papežské rady pro východní církve, můžeme se s nimi setkat při konventní mši svaté v 7.00, kterou celebruje salcburský arcibiskup Alois Kothgasser SDB. V našem klášteře bude ubytovaných dalších 9 členů této rady.

Večer se koná ve Vojtěšce od 19.00 přednáška P. Pavla Šupola „Křesťan a populární hudba – jde to skloubit?“ Podrobnosti vzadu na plakátu.

Příští neděli při mši sv. v 9.00 bude udělovat svátost biřmování biskup Václav Malý desíti členům naší farnosti, podpořme je modlitbou v těchto dnech bezprostřední přípravy… 

V neděli 24. listopadu 2013 bude při mši svaté v 9.00 katecheze pro děti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha